+31 85 - 888 34 79
Onafhankelijk Herbalife Member Anouck Ooms | Kelbergenstraat 113
Herbalife
0
+31 85 - 888 34 79
Onafhankelijk Herbalife Member Anouck Ooms | Kelbergenstraat 113

Verzenden en 30 Dagen Garantie

1. Verzending:  

 

Verzending is GRATIS vanaf een aankoop van 80 euro.

Daaronder betreft het 5 euro.


 
Onze producten worden verstuurd naar adressen in  Nederland en Belg.

De producten zijn landspecifiek. Ze vertrekken repectievelijk vanuit Nederland of België.
  
Bestel op tijd


Ons streven is om de producten binnen de 1 à 2 werkdagen te leveren.  We zijn hiervoor echter afhankelijk van anderen (DPD) waardoor dat helaas niet altijd lukt.  Ook hebben zij piekmomenten qua drukte, denk maar aan feestdagen, vakantieperiodes en het einde van de maand.

Wil je de producten zo snel mogelijk in huis, hou dan rekening met het volgende:
- Bestel jouw producten voor 12.00u 's ochtends
- Hou rekening met het weekend.  Als een order niet de volgende dag wordt geleverd en dicht tegen het weekend aanzit duurt de levering nog langer dan gebruikelijk.
- Na één mislukte leveringspoging zal DPD uw pakket indien mogelijk afleveren in een DPD parcelshop bij u in de buurt.  Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hiervan nog een aparte mail. 


2. Herbalife 30 dagen garantie:   

Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na ontvangst terug aan Herba4everyone , in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

 

Het teruggave formulier kan u via onderstaand e-mailadres opvragen:

 

[email protected]

 

 

3. Europees Herroepingsrecht:

Binnen de veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven of mail op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.

Deze bedenktijd is niet van toepassing op producten die werden beschadigd, geopend of verkeerdelijk worden gebruikt.
De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om de producten terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.
De producten + geschenken altijd samen met de originele verzendingsnota per post aangetekend en op eigen kosten terugzenden in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking en na uitdrukkelijk akkoord met uw distributeur.
Indien dit correct verloopt zal het betaalde bedrag worden teruggestort op rekeningnummer van de klant.

 


Modelformulier voor herroeping (klik hier om te dowloaden)

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan Herba4everyone, Anouck Ooms, Duinviooltjesstraat 19 te 8300 Knokke-Heist:

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(*)


 


Wij helpen je graag verder!

9.3Review LogoWij scoren een 9.3 op Kiyoh

Anouck Ooms

Kelbergenstraat 113
3290 Diest
België